กรมสรรพสามิต Web Site
ทำเนียบผู้บริหารกรม
VDO พบอธิบดี
สหกรณ์ออมทรัพย์
สลิปเงินเดือน
เครือข่ายภายใน
รายได้ประจำวัน
Web Site จังหวัด
E-mail กรมสรรพสามิต
แหล่งท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WWW.GOOGLE.COM

ทำไมต้องเสียภาษีสรรพสามิต
หน้าที่ผู้ผลิตสินค้าหรีอ
ผู้ประกอบการ
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนและเสียภาษี
สรรพสามิต
 
การขอทำสุรา
คุณสมบัติขอทำสุราพื้นเมือง
การขอนำเข้าสุราเพื่อการค้า
 
      เช็คจดหมายเข้า
- Excise
- Yahoo
- Hotmail
- Chaiyo
- Thaimail
- Maildozy
 
      หนังสือพิมพ์บ้านเรา
ไทยรัฐ   เดลินิวส์   มติชน
ข่าวสด   แนวหน้า   ไทยโพสต
กรุงเทพธุรกิจ   คม ชัด ลึก
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวไทย   บางกอกโพสต
ฐานเศรษฐกิจ   
 
   ไปรษณีย์และโทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์ 
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท
ฝากข้อความเข้ามือถือ ฟรี
 
นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์  
ตำแหน่ง   สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
Email :
m.suppawan@excise.go.th
นายปรีชา เรืองศาสตร
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทคโนฯ
นางสวรรค์ ลีลากุลธนิต 
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี

นายอาภรณ์ ศิริพรหมพิทักษ์ 
ตำแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

นายพงษ์ทิวา สนิทธางกูร
ตำแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย

 

 
 
 

 

 
 
 

 


คุณเป็นผู้เยี่ยมชม ลำดับที่
View Stats
นับตั้งแต่ ตุลาคม 2550