เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน
 
โปรดอ่าน!พิมพ์ใบรับรองเงินบำนาญตั้งแต่เดือน ก.ค. 52 เป็นต้นไป หากต้องการพิมพ์ย้อนหลัง คลิ๊กที่นี่... หากไม่สามารถใช้งานได้คลิ๊กดาวน์โหลดAdobe Reader 7 จากนั้นทำการติดตั้งโปรแกรม

หากมีปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อ : ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำและพัฒนา โดย :
พินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์/อัชฌาพร สาระวรรณ  โทร : 0-2241-5600 ต่อ 54446
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 26 ส.ค. 52